Many registrants have not yet started or are even ignorant of their REACH obligations

29 July, 2015

Many companies - often importers or traders - are not or not fully aware of the obligations all parties involved in chemicals will have by 1 June 2018. That became clear on the recent Substances & Labour Conditions Day organized by the Dutch chemical industry association (VNCI) and traders association VCHP. On that day the Ministry of Infrastructure & Environment announced it will organise a REACH information afternoon on 18 September entitled "Start early!". This will be done in close cooperation with both industry associations.

knoell was one of those involved in the brainstorming. As a service provider, we offer extensive experience in all areas of REACH, to guide you efficiently through this process. Now - while it is still possible!

 

Veel bedrijven - vaak importeurs of handelaren - zijn zich niet of niet volledig bewust van de verplichtingen waaraan alle partijen, die met chemische stoffen van doen hebben, per 1 juni 2018 moeten voldoen.
Dat bleek op de recente Stoffen- en Arbodag georganiseerd door de Vereniging Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) en handelaarsorganisatie VCHP. Op die dag kondigde het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aan op 18 september een REACH voorlichtingsmiddag te houden met als titel „Begin op tijd!“.

knoell was een van de betrokkenen bij deze gedachtenvorming. Als serviceverlener bieden wij ruime ervaring op alle terreinen van REACH om u efficiënt door dit proces heen te loodsen. Nu het nog kan!

Business Units: