REACH 2018 Special e-News from ECHA

11 December, 2015

17 November 2015 ECHA presented a REACH 2018 Special e-News with valuable information for registrants preparing for 2018. Issues like finding your co-registrants or questions what to do if your substance is not yet or already registered, but also about substance identity and substance sameness are discussed and explained in more detail. Below is the link for this very useful source of information.

Read more (click)

As always knoell is there to support you in this process!

 

17 November  2015 heeft ECHA een REACH 2018 Special e-News uitgegeven met waardevole informative voor registranten die zich voorbereiden voor 2018. Onderwerpen als het vinden van co-registranten en vragen wat te doen als uw stof reeds of nog niet geregistreerd is, maar ook over stof iedentiteit en stof gelijkheid  worden besproken en in detail toegelicht. Hieronder is de link naar deze zeer nuttige bron van informatie.

Read more (click)

Als altijd is knoell er om u hierin te ondersteunen!

Business Units: 
Jan Tuinstra
+31 317 466800 +31 317 466809 send mail